Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 • Čeština
 • English

Adiktologie je vědní obor zkoumající a zabývající se závislostmi na látkových (alkohol, amfetaminy, ….) a behaviorální závislosti (gambling, gaming, sociální sítě, …), jejich prevencí, původem, léčbou atd.


Garant, tým, kontakt

PhDr. Eva Aigelová, Ph.D. (eva.aigelova@upol.cz)

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. (martin.dolejs@upol.cz)

Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D. (miroslav.charvat@upol.cz

PhDr. Jaroslava Suchá, Ph.D.


Výzkumy a granty

 • IGA 2015 – IDENTIFIKACE RIZIKOVÝCH OSOBNOSTNÍCH RYSŮ A PROMĚNNÝCH VZHLEDEM K RIZIKOVÝM FORMÁM CHOVÁNÍ U ČESKÝCH STUDENTŮ A STUDENTEK GYMNÁZIÍ VE VĚKU 15–19 LET;
 • IGA 2016 – Diagnostika místa kontroly (locus of control) a jeho využití při práci s adolescenty ve věku 11 – 15 let (běžná populace, klienti NZDM);
 • IGA 2017 – Tvorba psychodiagnostického nástroje pro screening a diagnostiku rizikového hraní počítačových her a videoher u českých adolescentů;
 • IGA 2018 – Stravování v souvislosti s psychologickými fenomény u českých adolescentů;
 • IGA 2020 – LET’S PLAY – OVERENIE POTENCIÁLU EDUKAČNÉHO PROGRAMU S VIDEAMI; IGA 2020 – PILIERE ŽIVOTA – PROSOCIÁLNOSŤ A SEBAREGULÁCIA V KONTEXTE RIZIKOVÉHO SPRÁVANIA V DOSPIEVANÍ;
 • IGA 2020 – Hodnotový systém súčasných českých a slovenských adolescentov pod vplyvom internetu

Publikace

 • publikace pohromadě zde: https://persona.upol.cz/publication/;
 • výběr: Suchá J., Dolejš M., Pipová H., Cakirpalogu P., & Maierová, E. (2018). Hraní digitálních her českými adolescenty. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.;
 • Dolejš, M., & Orel, M. (2017). Rizikové chování u adolescentů a impulzivita jako prediktor tohoto chování. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.;
 • Suchá, J., Dolejš, M., Pipová, H., & Charvát, M. (2019). Dotazník hraní digitálních her (DHDH): Příručka pro praxi. Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Dolejš, M., Skopal, O., Suchá, J., & Charvát, M. (2018). Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá (SDDSS): Příručka pro praxi. Univerzita Palackého v Olomouci.

Relevantní k typu Ph.D. studia


Zpět