Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 • Čeština
 • English
Laboratoř charakteristik osobnosti

Laboratoř se zaměřuje na psychologická témata z několika psychologických disciplín, například z psychologie osobnosti, psychodiagnostiky, vývojové psychologie, ale i na témata z dalších vědních oborů, jako je adiktologie, sociologie a pedagogika. Hlavní cílovou skupinou jsou čeští a zahraniční adolescenti ve věku 11-19 let. Cílem laboratoře je důkladně a podrobně popisovat vybrané fenomény, například: depresivita, místo kontroly, hraní počítačových her, hodnoty a další, u adolescentů. Část projektů je realizována za účel konstrukce, převodu a standardizace psychodiagnostických metod, které diagnostikují různé fenomény u adolescentů.

Weblink: https://persona.upol.cz/ 


Garant, případně tým, kontakt

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. (martin.dolejs@upol.cz)

Mgr. Jaroslava Suchá, Ph.D. (jaroslava.sucha@upol.cz)


Kde je k dispozici (místnost, adresa)

Katedra psychologie, Vodární 6, Olomouc

Výzkumy a granty

 • IGA 2015 – IDENTIFIKACE RIZIKOVÝCH OSOBNOSTNÍCH RYSŮ A PROMĚNNÝCH VZHLEDEM K RIZIKOVÝM FORMÁM CHOVÁNÍ U ČESKÝCH STUDENTŮ A STUDENTEK GYMNÁZIÍ VE VĚKU 15–19 LET;
 • IGA 2016 – Diagnostika místa kontroly (locus of control) a jeho využití při práci s adolescenty ve věku 11 – 15 let (běžná populace, klienti NZDM);
 • IGA 2017 – Tvorba psychodiagnostického nástroje pro screening a diagnostiku rizikového hraní počítačových her a videoher u českých adolescentů;
 • IGA 2018 – Stravování v souvislosti s psychologickými fenomény u českých adolescentů;
 • IGA 2020 – LET’S PLAY – OVERENIE POTENCIÁLU EDUKAČNÉHO PROGRAMU S VIDEAMI;
 • IGA 2020 – PILIERE ŽIVOTA – PROSOCIÁLNOSŤ A SEBAREGULÁCIA V KONTEXTE RIZIKOVÉHO SPRÁVANIA V DOSPIEVANÍ;
 • IGA 2020 – Hodnotový systém súčasných českých a slovenských adolescentov pod vplyvom internetu

Publikace

 • publikace pohromadě zde: https://persona.upol.cz/publication/;
 • výběr: Suchá J., Dolejš M., Pipová H., Cakirpalogu P., & Maierová, E. (2018). Hraní digitálních her českými adolescenty. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.;
 • Dolejš, M., & Orel, M. (2017). Rizikové chování u adolescentů a impulzivita jako prediktor tohoto chování. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.;
 • Suchá, J., Dolejš, M., Pipová, H., & Charvát, M. (2019). Dotazník hraní digitálních her (DHDH): Příručka pro praxi. Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Dolejš, M., Skopal, O., Suchá, J., & Charvát, M. (2018). Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá (SDDSS): Příručka pro praxi. Univerzita Palackého v Olomouci.

Oblasti využití ve výzkumu


Zpět

Další Laboratoře