Guide to Laboratories at the Department of Psychology
Faculty of Arts, Palacký University Olomouc

  • Čeština
  • English
Facial Emotional Expression

V centru zájmu laboratoře je výzkum obličejové emoční exprese na individuální a dyadické úrovni v sociálním a specificky organizačním kontextu. S využitím psychofyziologických a psychodiagnostických metod jsou sledovány souvislosti stabilních individuálních rozdílů, psychických afektivních stavů, situačního primingu, kulturních rozdílů, kvalitity emočních exprese, přesnosti a zkreslení emočního vnímání, kvality interakce a vztahů, spokojenosti apod.


Guarantor, team, contact

prof. Konstantinos Kafetsios, Ph.D., konstantinos.kafetsios@upol.cz


Where it is (room, address)

Třída Svobody 26, 779 00 Olomouc; 3. patro, Centrum WOP

How it is financed

OPVVV, Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace. Reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425

Areas of Application


Back

Other Laboratories