Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English
Obličejová emoční exprese

V centru zájmu laboratoře je výzkum obličejové emoční exprese na individuální a dyadické úrovni v sociálním a specificky organizačním kontextu. S využitím psychofyziologických a psychodiagnostických metod jsou sledovány souvislosti stabilních individuálních rozdílů, psychických afektivních stavů, situačního primingu, kulturních rozdílů, kvalitity emočních exprese, přesnosti a zkreslení emočního vnímání, kvality interakce a vztahů, spokojenosti apod.


Garant, případně tým, kontakt

prof. Konstantinos Kafetsios, Ph.D., konstantinos.kafetsios@upol.cz


Kde je k dispozici (místnost, adresa)

Třída Svobody 26, 779 00 Olomouc; 3. patro, Centrum WOP

Z čeho bylo financováno

OPVVV, Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace. Reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425

Oblasti využití ve výzkumu


Zpět

Další Laboratoře