Guide to Laboratories at the Department of Psychology
Faculty of Arts, Palacký University Olomouc

 • Čeština
 • English
Personality Characteristics Laboratory

The laboratory focuses on psychological topics from several psychological disciplines, such as personality psychology, psychological assessment, developmental psychology, but also on topics from other disciplines, such as addictology, sociology, and pedagogy. The main target group is Czech and foreign adolescents aged 11-19. The aim of the laboratory is to thoroughly describe selected phenomena, for example, depression, locus of control, gaming, values, and others, in adolescents. Some of the projects aim to develop, transfer, and standardize psychodiagnostic methods for diagnostic various phenomena in adolescents.

Weblink: https://persona.upol.cz/. 


Guarantor, team, contact

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D., (martin.dolejs@upol.cz)

Mgr. Jaroslava Suchá, Ph.D. (jaroslava.sucha@upol.cz)


Where it is (room, address)

Katedra psychologie, Vodární 6, Olomouc

Research, grants

 • IGA 2015 – IDENTIFIKACE RIZIKOVÝCH OSOBNOSTNÍCH RYSŮ A PROMĚNNÝCH VZHLEDEM K RIZIKOVÝM FORMÁM CHOVÁNÍ U ČESKÝCH STUDENTŮ A STUDENTEK GYMNÁZIÍ VE VĚKU 15–19 LET;
 • IGA 2016 – Diagnostika místa kontroly (locus of control) a jeho využití při práci s adolescenty ve věku 11 – 15 let (běžná populace, klienti NZDM);
 • IGA 2017 – Tvorba psychodiagnostického nástroje pro screening a diagnostiku rizikového hraní počítačových her a videoher u českých adolescentů;
 • IGA 2018 – Stravování v souvislosti s psychologickými fenomény u českých adolescentů;
 • IGA 2020 – LET’S PLAY – OVERENIE POTENCIÁLU EDUKAČNÉHO PROGRAMU S VIDEAMI;
 • IGA 2020 – PILIERE ŽIVOTA – PROSOCIÁLNOSŤ A SEBAREGULÁCIA V KONTEXTE RIZIKOVÉHO SPRÁVANIA V DOSPIEVANÍ;
 • IGA 2020 – Hodnotový systém súčasných českých a slovenských adolescentov pod vplyvom internetu

Publications

 • publikace pohromadě zde: https://persona.upol.cz/publication/;
 • výběr: Suchá J., Dolejš M., Pipová H., Cakirpalogu P., & Maierová, E. (2018). Hraní digitálních her českými adolescenty. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.;
 • Dolejš, M., & Orel, M. (2017). Rizikové chování u adolescentů a impulzivita jako prediktor tohoto chování. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.;
 • Suchá, J., Dolejš, M., Pipová, H., & Charvát, M. (2019). Dotazník hraní digitálních her (DHDH): Příručka pro praxi. Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Dolejš, M., Skopal, O., Suchá, J., & Charvát, M. (2018). Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá (SDDSS): Příručka pro praxi. Univerzita Palackého v Olomouci.


Back

Other Laboratories