Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 • Čeština
 • English

Psychologie osobnosti se zabývá psychickými a sociálními vlastnostmi, rysy a stavy osobnosti. Zaměřuje se na hledání rozdílů mezi jedinci. Hledá strukturu osobnosti člověka. Vytváří psychodiagnostické metody zaměřené na osobností rysy, temperament, charakter, morálku, ….


Garant, tým, kontakt

prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc. (panajotis.cakirpaloglu@upol.cz)

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. (martin.dolejs@upol.cz)

PhDr. Jaroslava Suchá, Ph.D.

Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.


Výzkumy a granty

 • IGA 2015 – IDENTIFIKACE RIZIKOVÝCH OSOBNOSTNÍCH RYSŮ A PROMĚNNÝCH VZHLEDEM K RIZIKOVÝM FORMÁM CHOVÁNÍ U ČESKÝCH STUDENTŮ A STUDENTEK GYMNÁZIÍ VE VĚKU 15–19 LET;
 • IGA 2016 – Diagnostika místa kontroly (locus of control) a jeho využití při práci s adolescenty ve věku 11 – 15 let (běžná populace, klienti NZDM);
 • IGA 2017 – Tvorba psychodiagnostického nástroje pro screening a diagnostiku rizikového hraní počítačových her a videoher u českých adolescentů;
 • IGA 2018 – Stravování v souvislosti s psychologickými fenomény u českých adolescentů;
 • IGA 2020 – LET’S PLAY – OVERENIE POTENCIÁLU EDUKAČNÉHO PROGRAMU S VIDEAMI;
 • IGA 2020 – PILIERE ŽIVOTA – PROSOCIÁLNOSŤ A SEBAREGULÁCIA V KONTEXTE RIZIKOVÉHO SPRÁVANIA V DOSPIEVANÍ;
 • IGA 2020 – Hodnotový systém súčasných českých a slovenských adolescentov pod vplyvom internetu

Publikace

 • publikace pohromadě zde: https://persona.upol.cz/publication/;
 • výběr: Suchá J., Dolejš M., Pipová H., Cakirpalogu P., & Maierová, E. (2018). Hraní digitálních her českými adolescenty. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.;
 • Dolejš, M., & Orel, M. (2017). Rizikové chování u adolescentů a impulzivita jako prediktor tohoto chování. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.;
 • Suchá, J., Dolejš, M., Pipová, H., & Charvát, M. (2019). Dotazník hraní digitálních her (DHDH): Příručka pro praxi. Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Dolejš, M., Skopal, O., Suchá, J., & Charvát, M. (2018). Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá (SDDSS): Příručka pro praxi. Univerzita Palackého v Olomouci.

Relevantní k typu Ph.D. studia


Zpět