Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English

Software pro profesionální OCR, ICR a OMR automatické vytěžování ručně vyplňovaných papírových formulářů umožňuje rychlé počítačové zpracování dat z dotazníků, testů a jiných metod administrovaných formou tužka-papír. Software podporuje všechny standardní velikosti papíru i vícestránkové formuláře, dokáže zpracovat zaškrtávací políčka, kroužkování odpovědí, políčka a rámečky pro strojově i ručně psaný tiskací text (slova, věty i čísla v češtině) nebo i čárové kódy, a disponuje možností ukládání obrázků polí. Kromě toho umožňuje vytvoření vlastního formuláře na míru plánovanému výzkumu.


Garant, případně tým, kontakt

Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.; miroslav.charvat@upol.cz; +420 585 633 523


Kde je k dispozici (místnost, adresa)

Třída Svobody 26, 779 00 Olomouc; 3. patro, Centrum WOP

Z čeho bylo financováno

OPVVV, Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace. Reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425


Zpět

Další Software