Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English
3D tiskárna Felix Pro 2

3D tiskárnu lze využít ke zhotovení různých výzkumných pomůcek, prototypů, přístrojů či např. podnětového materiálu. V kombinaci s volně dostupným SW pro 3D modelování tak můžete vytvářet a zhotovovat vlastní návrhy např. nových psychodiagnostických pomůcek, testovat UX či ergonomický design přístrojů aj. Díky možnosti tisknout zároveň dvěma extrudéry (se dvěma různými materiály) je možné vyrábět i složitější modely vyžadující opory, nebo využít dvoubarevného provedení výsledného výrobku.


Garant, případně tým, kontakt

Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.; miroslav.charvat@upol.cz; +420 585 633 523


Kde je k dispozici (místnost, adresa)

Třída Svobody 26, 779 00 Olomouc; 3. patro, Centrum WOP

Z čeho bylo financováno

OPVVV, Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace. Reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425


Zpět

Další Přístroje