Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English

Kyberpsychologie se zabývá progresivním rozvojem moderních telekomunikačních prostředků. Předkládá aktuální poznatky o interakci člověk-kyberprostor-společnost. Poukazuje jak na pozitivní, tak negativní a vědeckou dimenzi využití kyberprostoru s praktickým dopadem pro obor psychologie.


Garant, tým, kontakt

PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D., jan.smahaj@upol.cz, +420 585 633 500


Výzkumy a granty

  • Výzkum: Efektivita a vliv expoziční terapie VR u specifických fobií, Grant: TAČR č. TL03000090 s názvem  „Virtuální realita a zvládání procedurální bolesti u pacientů s popáleninovým traumatem“ na období 2020 – 2023;

Studentské projekty:

  • Vnímání obličejových iluzí ve virtuální realitě
  • Vliv zkušenosti superhrdiny ve virtuální realitě na prosociální chování v reálném životě
  • Kybersex jako součást života: Systematické review 10 let výzkumu kybersexu

Relevantní k typu Ph.D. studia


Zpět