Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English
Komplexní software pro virtuální realitu určený pro výzkum

Software Vizard od společnosti WorldViz umožňuje tvorbu 2D a 3D simulací. Výhodou je široká podpora různých typů nejen hedsetů VR, ale i dalších přídavných hardwarových součástí. Umožňuje zachytít a odeslat širokou škálu přesných dat v reálném čase na základě požadavků výzkumu.


Je možné se zapojit do aktuálně probíhajícího výzkumu?

ANO

Garant, případně tým, kontakt

PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D., jan.smahaj@upol.cz, +420 585 633 500


Kde je k dispozici (místnost, adresa)

Psychologická laboratoř Katedry psychologie FF UP, přízemí, Vodární 6

Z čeho bylo financováno

Software byl zakoupen s BIOPAC - PAPSAV ČI IMPUS

Výzkumy a granty

  • IGA 2015, IGA 2017; Komplexní replikace Libetova experimentu

Specifická pravidla použití

Použití je vázáno na absolvování dvousemestrálního předmětu psychofyziologie na Katedře psychologie FF UP.


Zpět

Další Software