Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English
Imerzivní virtuální realita s externími snímači sledování přesné polohy

Jedná se o set zařízení skládající se z náhlavní virtuální přilby a několika externích snímačů pro přesné určení polohy hlavy a rukou (tzv. seated VR). Určeno především pro výzkumné situace, kdy je dotyčný „fixován“ v sedu a sleduje počítačem generovanou situaci, se kterou plně interaguje. Lze využít pro různé simulace (např. v rámci psychologie dopravy) či tréninků pozornosti a paměti. Tato přesná a stabilizační forma expozice umožňuje využít přídavné psychofyziologické snímače a tím pádem tak značně rozšířit snímání dat v rámci výzkumného designu.


Je možné se zapojit do aktuálně probíhajícího výzkumu?

ANO

Garant, případně tým, kontakt

PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D., jan.smahaj@upol.cz, +420 585 633 500


Kde je k dispozici (místnost, adresa)

Psychologická laboratoř Katedry psychologie FF UP, přízemí, Vodární 6

Z čeho bylo financováno

Inovace předmětu Kyberpsychologie a rozvoj laboratoře virtuální reality na Katedře psychologie FF UP v Olomouci (FRUP_2015_042); Rozvoj stávající laboratoře virtuální reality, posílení hardwarového výkonu a inovace seminářů předmětu kyberpsychologie (FRUP_2016_070)

Výzkumy a granty

Studentské projekty:

  • Vnímání obličejových iluzí ve virtuální realitě
  • Vliv zkušenosti superhrdiny ve virtuální realitě na prosociální chování v reálném životě


Zpět

Další Přístroje