Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English
Přídavné senzory pohybu rukou ve virtuálním prostředí

Jedná se o optický modul pro sledování rukou, který zachycuje pohyby s bezkonkurenční přesností. Zařízení, tak umožňuje bezproblémovou interakci s digitálním obsahem. V kombinaci s náhlavní přílbou virtuální reality je vhodný pro využití kognitivní rehabilitace či tréninku pozornosti a paměti. V případě vhodného nastavení lze využít k nácviku správných manuálních postupů.


Je možné se zapojit do aktuálně probíhajícího výzkumu?

NE

Garant, případně tým, kontakt

PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D., jan.smahaj@upol.cz, +420 585 633 500


Kde je k dispozici (místnost, adresa)

Psychologická laboratoř Katedry psychologie FF UP, přízemí, Vodární 6

Z čeho bylo financováno

Inovace předmětu Kyberpsychologie a rozvoj laboratoře virtuální reality na Katedře psychologie FF UP v Olomouci (FRUP_2015_042); Rozvoj stávající laboratoře virtuální reality, posílení hardwarového výkonu a inovace seminářů předmětu kyberpsychologie (FRUP_2016_070)


Zpět

Další Přístroje