Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English
Zařízení pro plně imerzivní virtuální realitu – Room-Scale VR

Náhlavní virtuální přilba (head mounted display), společně s dalšími částmi, jako jsou ovladače v rukou, umožňuje vizuální 360 stupňový, prostorový, auditivní a taktilní zážitek při expozici počítačem generované grafiky. K výkonu je využíváno výkonné počítačové jednotky, která připravené aplikace zprostředkovává v té nejvyšší možné kvalitě. Účastníci výzkumných situací zažívají plně immerzivní zkušenost, která může být využita při nejrůznějších terapeutických expozic či nácviků a různých kognitivních či tréninkových výzkumných situací.


Je možné se zapojit do aktuálně probíhajícího výzkumu?

ANO

Garant, případně tým, kontakt

PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D., jan.smahaj@upol.cz, +420 585 633 500


Kde je k dispozici (místnost, adresa)

Psychologická laboratoř Katedry psychologie FF UP, přízemí, Vodární 6

Z čeho bylo financováno

Inovace předmětu Kyberpsychologie a rozvoj laboratoře virtuální reality na Katedře psychologie FF UP v Olomouci (FRUP_2015_042); Rozvoj stávající laboratoře virtuální reality, posílení hardwarového výkonu a inovace seminářů předmětu kyberpsychologie (FRUP_2016_070)

Výzkumy a granty

  • Výzkum: Efektivita a vliv expoziční terapie VR u specifických fobií, Grant: TAČR č. TL03000090 s názvem „Virtuální realita a zvládání procedurální bolesti u pacientů s popáleninovým traumatem“ na období 2020 – 2023


Zpět

Další Přístroje