Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English
Laboratoř virtuální reality a kyberpsychologie

Laboratoř virtuální reality a kyberpsychologie se zaměřuje na výzkumy na pomezí základního a aplikovaného výzkumu. Nabízí mezioborový přesah v rámci sociální psychologie (např. navazování vztahů ve virtuální prostředí a jejich simulace s možností změny pohlaví, rasy apod.), prostorové kognice (umožňující sledování a studování prostorového chování a paměti), edukačního procesu (vytváření virtuálních tříd a obsahů, exploraci 2D a 3D objektů, komunikační proces i virtuálně přítomných osob apod.), v rámci terapeutických přístupů zaměřených na expozice v rámci fobií (např. arachnofobie, strach z létání, vystoupení na veřejnosti), zvládání posttraumatické stresové poruchy, výcviku a nácviku zvládání v nejrůznějších oblastech vnímání stresu a jiných oblastech. Zařízení nabízí využití i v práci s rozšířenou realitou (augmented reality), která umožňuje propojení skutečného a virtuálního prostředí. Společně s využitím psychofyziologických modulů je možné získat další velmi cenné informace. Výhodou je mobilita a přesnost zařízení. Neocenitelným přínosem je nástroj pro možnost vytváření 2D a 3D simulací.


Garant, případně tým, kontakt

PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D., jan.smahaj@upol.cz, +420 585 633 500


Kde je k dispozici (místnost, adresa)

Psychologická laboratoř Katedry psychologie FF UP, přízemí, Vodární 6

Z čeho bylo financováno

Inovace předmětu Kyberpsychologie a rozvoj laboratoře virtuální reality na Katedře psychologie FF UP v Olomouci (FRUP_2015_042); Rozvoj stávající laboratoře virtuální reality, posílení hardwarového výkonu a inovace seminářů předmětu kyberpsychologie (FRUP_2016_070)

Oblasti využití ve výzkumu


Zpět

Další Laboratoře