Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English
iLAB – kreativní prostor

iLab je místo, kde vznikají nové nápady, kde se dá učit, scházet se, pracovat. Spolupráce, inspirace, kreativita – to jsou základní principy místnosti vybavené potřebnou technikou i nábytkem. Místo pro spojení všech členů skupiny, to je i-Lab.


Garant, případně tým, kontakt

Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D., lucie.viktorova@upol.cz; +420 734 287 628


Kde je k dispozici (místnost, adresa)

Katedra psychologie, Vodární 6, Olomouc

Výzkumy a granty

  • „Inovační laboratoře v rozvoji kompetencí učitelů speciální pedagogiky a osob se specifickými vzdělávacími potřebami“ (Project implement in „Erasmus +“ program. Action KA2 – Cooperation for Innovation and the exchange of good practices, Strategic Partnership for vocational and education training, No. 2014-1-PL01-KA202-003428; 
    Erasmus + (2018-1-PL01-KA204-050810) ILab Plus – new training method for adults

Z čeho bylo financováno

„Inovační laboratoře v rozvoji kompetencí učitelů speciální pedagogiky a osob se specifickými vzdělávacími potřebami“ (Project implement in "Erasmus +" program. Action KA2 - Cooperation for Innovation and the exchange of good practices, Strategic Partnership for vocational and education training, No. 2014-1-PL01-KA202-003428

Specifická pravidla použití

Nutná rezervace prostor přes interní rezervační systém na SharePoint.

Oblasti využití ve výzkumu


Zpět

Další Laboratoře