Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English
HLI – laboratoř pro výzkum interakce člověka a světla

Záměrem laboratoře je sdružovat odborníky i veřejnost se zájmem o problematiku zrakového vnímání, světla, barev, designu a user-experience (UX) z různých odvětví – techniky, psychologie, lékařství/oftalmologie, fyziky, optometrie, dopravy a dalších – a vytvořit platformu pro společné interdisciplinární výzkumné projekty.

Web HLI laboratoře: hli.upol.cz


Garant, případně tým, kontakt

Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D., lucie.viktorova@upol.cz; +420 734 287 628;
Doc. PhDr. Matúš Šucha, PhD.,
RNDr. et RNDr.  Ladislav Stanke, Ph.D.


Kde je k dispozici (místnost, adresa)

Třída Svobody 8, 779 00 Olomouc; růžová budova FZV UP, hned vlevo za hlavním vchodem

Výzkumy a granty

  • Člověk a bezpečnost v dopravě v souvislosti s rozvojem světelných technologií. TAČR ÉTA 2019 – 2021

Publikace

  • Dominik, T., Dostál, D., Viktorová, L., & Stanke, L. (2020). Člověk a světlo: (Re)konstrukce deBoerovy škály pro oslnění v českém jazyce. [poster]. Konference PhD existence X, Člověk a čas, 3.-4.2.2020, Olomouc.
  • Stanke, L., Viktorová, L., & Šucha, M. (2019). Visual perception in automotive: Testing the glare effects of new car headlamps. [poster]. 42nd edition of the European Conference on Visual Perception, 25.-29.8.2019, Leuven, Belgie.
  • Viktorová, L., & Stanke, L. (2019). Human-light interaction in the car traffic context – research proposal. In Maierová, E., Viktorová, L., Dolejš, M., & Dominik, T., PhD existence 2019. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků, 76 – 84. Olomouc: UP.
  • Stanke, L., & Viktorová, L. (2019). Člověk a světlo – interakce v kontextu dopravní bezpečnosti. [přednáška]. Konference PhD existence IX, Tělo a mysl, 21.-22.1.2019, Olomouc.
  • Stanke, L., & Viktorová, L., (2019). Interdisciplinární výzkum interakce člověka a světla v kontextu automobilové dopravy. Jemná mechanika a optika, 4, 117-122.

Z čeho bylo financováno

Člověk a bezpečnost v dopravě v souvislosti s rozvojem světelných technologií. TAČR ÉTA 2019 – 2021


Zpět

Další Laboratoře