Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English
Laboratoř psychofyziologie

Psychofyziologická laboratoř slouží především pro účely výzkumů v oblastech kognitivní psychologie, kognitivních neurověd a samozřejmě psychofyziologie. Studie prováděné v této laboratoři mají zpravidla povahu základního výzkumu a jsou zaměřené na hledání obecných principů fungování kognitivních procesů, např. paměti, pozornosti nebo vůle.


Garant, případně tým, kontakt

doc. PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D., roman.prochazka@upol.cz, +420 585 633 500


Kde je k dispozici (místnost, adresa)

Psychologická laboratoř Katedry psychologie FF UP, přízemí, Vodární 6

Výzkumy a granty

  • IGA 2015, IGA 2017; Komplexní replikace Libetova experimentu
  • TAČR ÉTA 2019 – 2021; Komplexní fyziologické monitorování řidiče s ohledem na psychologické faktory ovlivňující chování při jízdě
  • TAČR ÉTA 2019 – 2021; Člověk a bezpečnost v dopravě v souvislosti s rozvojem světelných technologií,
  • FPVČ 2014/25, Temperament a stresový potenciál kognitivních úloh v projevech autonomního nervového systému. FF UP v Olomouci, 01.06.2014 – 31.5.2016.

Studentské projekty:
Elektrodermální aktivita při pravdivé odpovědi a při lži
Elektrodermální aktivita při připravené lži, nepřipravené lži a pravdivé odpovědi
Aplikace akumulátorového modelu vzniku přípravného motorického potenciálu na externě časované pohyby
Efekt emočně nabité hudby na fyziologické aspekty, emoce a paměť jedince
Realističnost prezentovaného podnětu jako faktor emoční nákazy
Aktivita mozku při poslechu a představě hudby
Vliv počítačových her na psychofyziologické aspekty agresivity


Publikace

  • Dominik, T., Dostál, D., Zielina, M., Šmahaj, J., Sedláčková, Z., & Procházka, R. (2018). EEG Data and Introspective Reports from the Libet’s Experiment Replication. Data in Brief, 20, 2040-2044. doi:10.1016/j.concog.2018.07.004
  • Dominik, T., Dostál, D., Zielina, M., Šmahaj, J., Sedláčková, Z., & Procházka, R. (2018). Libet’s Experiment: A Complex Replication. Consciousness and Cognition, 65, 1-26. doi:10.1016/j.concog.2018.07.004
  • Dominik, T., Dostál, D., Zielina, M., Šmahaj, J., Sedláčková, Z., & Procházka, R. (2017). Libet’s Experiment: Questioning the Validity of Measuring the Urge to Move. Consciouness and Cognition, 49, 255-263. doi:10.1016/j.concog.2017.01.017

Z čeho bylo financováno

Iniciace mezioborového potenciálu psychologie – inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0143

Specifická pravidla použití

Využití laboratoře je vázáno na absolvování dvousemestrálního předmětu psychofyziologie na Katedře psychologie FF UP.


Zpět

Další Laboratoře