Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 • Čeština
 • English
Dopravní psychologie

Laboratoř se zaměřuje na výzkum různých oblastí lidského chování a prožívání v kontextu dopravy a mobility. Speciální důraz klademe na mezioborový přístup a přesahy do oblasti veřejného zdravím a technologických oborů. Realizujeme terénní výzkum, observační studie,  experimentální výzkum a vývoj a výzkum pomocí dat z tzv. self reportu.


Garant, případně tým, kontakt

Doc. PhDr. Matúš Šucha, PhD., matus.sucha@upol.cz, +420 777 597 665
Prof. Ralf Risser
Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D.
Mgr. Lucie Hartmannová
Mgr. Elisabeta Drimlová
Mgr. Mikuláš Toman
Ing. Anton Pashkievich, PhD.


Kde je k dispozici (místnost, adresa)

Praktické pracoviště, přízemí, budova Vodání 6

Výzkumy a granty

 • TAČR ÉTA; Komplexní fyziologické monitorování řidiče s ohledem na psychologické faktory ovlivňující chování při jízdě.
 • TAČR ÉTA; Člověk a bezpečnost v dopravě v souvislosti s rozvojem světelných technologií.
 • Realizace veřejné zakázky zadavatele Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) „Příprava psychodiagnostické baterie pro posuzování psychické způsobilosti k výkonu zaměstnání ve společnosti SŽDC“ – smluvní výzkum.
 • Veřejná zakázka MDČR: Vliv reklamních zařízení na bezpečnost silničního provozu
 • TAČR, program Omega; Adaptace člověka na asistenční systémy pro řidiče v motorových vozidlech.
 • Projekt EU COST TU 1105: NVH analysis techniques for design and optimization of hybrid and electric vehicles.
 • Projekt MV ČR (Bezpečnostní výzkum): Sociopsychologická analýza řidičů  s dosaženým počtem bodů 12 v bodovém systému a vývoj metodiky pro posuzování psychické způsobilosti pro řízení.
 • Projekt EU COST TU 1103:  Operation and safety of tramways in interaction with public space.
 • Projekt MD ČR: Aktualizace metodiky pro dopravně-psychologické vyšetření.

Publikace

 • Risser, R. & Šucha, M. (2020). StartWalking! How to Boost Sustainable Mode Choice—Psychological Measures to Support a Shift from Individual Car Use to More Sustainable Traffic Modes, Sustainability, 12(leden 2020), 1-13.
 • Risser, R., & Šucha, M. (2020). Psychological Perspectives on Walking: Interventions for Achieving Change. Routledge.
 • Šucha, M., Dostál, D., Dominik, T. (2019). Dotazník řidičského chování DBQ u Českých řidičů, CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE, 63(3), 265-279.
 • Šucha, M. (2019). Proč se v dopravě chováme tak, jak se chováme?. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • Šucha, M., Viktorová, L., Risser, R. (2019). Can an Experience with No Car Use Change Future Mode Choice Behavior?, Sustainability, 11(17), 1-22.
 • Del Valle, C., Šucha, M. (2019). Effects of alcohol and perceived controllability in optimistic offender drivers, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 64(July 2019), 58-69.
 • Viktorová, L. & Šucha, M. (2018). Learning about advanced driver assistance systems – The case of ACC and FCW in a sample of Czech drivers, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour.
 • Šucha, M. , Dostál, D. & Risser, R. (2017). Pedestrian-driver communication and decision strategies at marked crossings, Accident Analysis and Prevention, 102C(102/C), 41-50.

Oblasti využití ve výzkumu


Zpět

Další Laboratoře