Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 • Čeština
 • English

Dopravní psychologie se zaměřuje na výzkum v oblasti dopravní bezpečnosti a mobility. Jedná se především o terénní výzkum, experimentální výzkum v laboratoři a posuzování osobnostních a výkonových faktorů souvisejících s dopravní bezpečností. Hlavními tématy jsou bezpečnost silniční dopravy, drážní doprava, mobilita a udržitelná mobilita nebo aktivní módy dopravy (chůze a jízda na kole).


Garant, tým, kontakt

Doc. PhDr. Matúš Šucha, PhD., matus.sucha@upol.cz, +420 777 597 665
Prof. Ralf Risser
Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D.
Mgr. Lucie Hartmannová
Mgr. Elisabeta Drimlová
Mgr. Mikuláš Toman
Ing. Anton Pashkievich, PhD.


Výzkumy a granty

 • ETA Programme of the Technology Agency of the Czech Republic; Complex physiological monitoring of the driver with respect to psychological factors affecting driving behaviour.
 • ETA Programme of the Technology Agency of the Czech Republic; Human and traffic safety in the development of lighting technologies.
 • Implementation of the public contract “Preparations of a battery of psychodiagnostic tests for the SŽDC pre-employment psychological screening“ of the contracting authority Railway Infrastructure Administration (SŽDC) – contract research.
 • Public contract of the Ministry of Transport of the Czech Republic: Influence of Advertising Devices on Road Safety
 • Technology Agency of the Czech Republic, Omega Programme; Driver Adaptation on Driving Assistance Systems in the Vehicle.
 • EU COST TU 1105 project: NVH analysis techniques for design and optimization of hybrid and electric vehicles.
 • Project of the Ministry of the Interior of the Czech Republic (Security research): Social-psychology analysis of drivers with 12 demerit points, and the development of fitness to drive assessment methodology.
 • EU COST TU 1103 project:  Operation and safety of tramways in interaction with public space.
 • Project of the Ministry of the Interior of the Czech Republic: The updating of the transport psychological examination methodology.

Publikace

 • Risser, R. & Šucha, M. (2020). StartWalking! How to Boost Sustainable Mode Choice—Psychological Measures to Support a Shift from Individual Car Use to More Sustainable Traffic Modes, Sustainability, 12(leden 2020), 1-13.
 • Risser, R., & Šucha, M. (2020). Psychological Perspectives on Walking: Interventions for Achieving Change. Routledge.
 • Šucha, M., Dostál, D., Dominik, T. (2019). Dotazník řidičského chování DBQ u Českých řidičů, CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE, 63(3), 265-279.
 • Šucha, M. (2019). Proč se v dopravě chováme tak, jak se chováme?. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • Šucha, M., Viktorová, L., Risser, R. (2019). Can an Experience with No Car Use Change Future Mode Choice Behavior?, Sustainability, 11(17), 1-22.
 • Del Valle, C., Šucha, M. (2019). Effects of alcohol and perceived controllability in optimistic offender drivers, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 64(July 2019), 58-69.
 • Viktorová, L. & Šucha, M. (2018). Learning about advanced driver assistance systems – The case of ACC and FCW in a sample of Czech drivers, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour.
 • Šucha, M. , Dostál, D. & Risser, R. (2017). Pedestrian-driver communication and decision strategies at marked crossings, Accident Analysis and Prevention, 102C(102/C), 41-50.

Relevantní k typu Ph.D. studia


Zpět