Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 • Čeština
 • English

Psychofyziologie je disciplína, která se snaží nacházet psychologické zákonitosti tím, že zkoumá jejich fyziologický doprovod. Psychofyziologie předpokládá, že když různé lidi vystavíme stejné situaci, jejich fyziologická reakce bude rozdílná a že tato rozdílnost pramení mj. z psychické rozdílnosti jednotlivých lidí. Např. je-li člověk náchylný k trémě, bude v situaci, ve které má něco přednášet širšímu publiku, vykazovat vyšší srdeční aktivitu a vyšší vodivost kůže než člověk, který k trémě sklony nemá. Psychofyziologie má celou řadu styčných oborů, jako je kognitivní psychologie, vývojová psychologie, ale i psychologie klinická.


Garant, tým, kontakt

PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D., roman.prochazka@upol.cz, +420 585 633 500


Výzkumy a granty

 • IGA 2015, IGA 2017; Komplexní replikace Libetova experimentu
 • TAČR ÉTA 2019 – 2021; Komplexní fyziologické monitorování řidiče s ohledem na psychologické faktory ovlivňující chování při jízdě
 • TAČR ÉTA 2019 – 2021; Člověk a bezpečnost v dopravě v souvislosti s rozvojem světelných technologií
 • FPVČ 2014/25, Temperament a stresový potenciál kognitivních úloh v projevech autonomního nervového systému. FF UP v Olomouci, 01.06.2014 – 31.5.2016.,
 • Efektivita a vliv expoziční terapie VR u specifických fobií, Grant: TAČR č. TL03000090 s názvem „Virtuální realita a zvládání procedurální bolesti u pacientů s popáleninovým traumatem“ na období 2020 – 2023

Studentské projekty:

 • Elektrodermální aktivita při pravdivé odpovědi a při lži
 • Elektrodermální aktivita při připravené lži, nepřipravené lži a pravdivé odpovědi
 • Aplikace akumulátorového modelu vzniku přípravného motorického potenciálu na externě časované pohyby
 • Efekt emočně nabité hudby na fyziologické aspekty, emoce a paměť jedince
 • Realističnost prezentovaného podnětu jako faktor emoční nákazy
 • Aktivita mozku při poslechu a představě hudby
 • Vliv počítačových her na psychofyziologické aspekty agresivity
 • Vnímání obličejových iluzí ve virtuální realitě
 • Vliv zkušenosti superhrdiny ve virtuální realitě na prosociální chování v reálném životě

Publikace

 • Dominik, T., Dostál, D., Zielina, M., Šmahaj, J., Sedláčková, Z., & Procházka, R. (2018). EEG Data and Introspective Reports from the Libet’s Experiment Replication. Data in Brief, 20, 2040-2044. doi:10.1016/j.concog.2018.07.004
 • Dominik, T., Dostál, D., Zielina, M., Šmahaj, J., Sedláčková, Z., & Procházka, R. (2018). Libet’s Experiment: A Complex Replication. Consciousness and Cognition, 65, 1-26. doi:10.1016/j.concog.2018.07.004
 • Dominik, T., Dostál, D., Zielina, M., Šmahaj, J., Sedláčková, Z., & Procházka, R. (2017). Libet’s Experiment: Questioning the Validity of Measuring the Urge to Move. Consciouness and Cognition, 49, 255-263. doi:10.1016/j.concog.2017.01.017
 • Dominik, T., Dostál, D., Viktorová, L., & Stanke, L. (2020). Člověk a světlo: (Re)konstrukce deBoerovy škály pro oslnění v českém jazyce. [poster]. Konference PhD existence X, Člověk a čas, 3.-4.2.2020, Olomouc.
 • Stanke, L., Viktorová, L., & Šucha, M. (2019). Visual perception in automotive: Testing the glare effects of new car headlamps. [poster]. 42nd edition of the European Conference on Visual Perception, 25.-29.8.2019, Leuven, Belgie.
 • Viktorová, L., & Stanke, L. (2019). Human-light interaction in the car traffic context – research proposal. In Maierová, E., Viktorová, L., Dolejš, M., & Dominik, T., PhD existence 2019. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků, 76 – 84. Olomouc: UP.
 • Stanke, L., & Viktorová, L. (2019). Člověk a světlo – interakce v kontextu dopravní bezpečnosti. [přednáška]. Konference PhD existence IX, Tělo a mysl, 21.-22.1.2019, Olomouc.
 • Stanke, L., & Viktorová, L., (2019). Interdisciplinární výzkum interakce člověka a světla v kontextu automobilové dopravy. Jemná mechanika a optika, 4, 117-122.

Relevantní k typu Ph.D. studia


Zpět