Guide to Laboratories at the Department of Psychology
Faculty of Arts, Palacký University Olomouc

 • Čeština
 • English

Kognitivní neurovědy zkoumají fungování mozku z hlediska jeho fyziologických projevů. Neurovědy se tedy spoléhají především na metody měření a zobrazování aktivity mozku přístroji jako elektroencefalografie (EEG), kterou disponujeme v naší psychologické laboratoři. Mimo to však neurovědy využívají také metod jako funkční magnetická rezonance (fMRI), magnetoencefalografie (MEG), transkraniální magnetická stimulace (TMS) a další. Smyslem neurověd je prostřednictvím porozumění vnitřnímu fungování lidského mozku vyvodit zákonitosti, které se promítají do lidského chování a prožívání.


Research, grants

 • IGA 2015, IGA 2017; Komplexní replikace Libetova experimentu
 • Člověk a bezpečnost v dopravě v souvislosti s rozvojem světelných technologií. TAČR ÉTA 2019 – 2021

Studentské projekty:

 • Aplikace akumulátorového modelu vzniku přípravného motorického potenciálu na externě časované pohyby
 • Aktivita mozku při poslechu a představě hudby
 • Vliv počítačových her na psychofyziologické aspekty agresivity

Publications

 • Dominik, T., Dostál, D., Zielina, M., Šmahaj, J., Sedláčková, Z., & Procházka, R. (2018). EEG Data and Introspective Reports from the Libet’s Experiment Replication. Data in Brief, 20, 2040-2044. doi:10.1016/j.concog.2018.07.004-
 • Dominik, T., Dostál, D., Zielina, M., Šmahaj, J., Sedláčková, Z., & Procházka, R. (2018). Libet’s Experiment: A Complex Replication. Consciousness and Cognition, 65, 1-26. doi:10.1016/j.concog.2018.07.004-
 • Dominik, T., Dostál, D., Zielina, M., Šmahaj, J., Sedláčková, Z., & Procházka, R. (2017). Libet’s Experiment: Questioning the Validity of Measuring the Urge to Move. Consciouness and Cognition, 49, 255-263. doi:10.1016/j.concog.2017.01.017
 • Dominik, T., Dostál, D., Viktorová, L., & Stanke, L. (2020). Člověk a světlo: (Re)konstrukce deBoerovy škály pro oslnění v českém jazyce. [poster]. Konference PhD existence X, Člověk a čas, 3.-4.2.2020, Olomouc.
 • Stanke, L., Viktorová, L., & Šucha, M. (2019). Visual perception in automotive: Testing the glare effects of new car headlamps. [poster]. 42nd edition of the European Conference on Visual Perception, 25.-29.8.2019, Leuven, Belgie.
 • Viktorová, L., & Stanke, L. (2019). Human-light interaction in the car traffic context – research proposal. In Maierová, E., Viktorová, L., Dolejš, M., & Dominik, T., PhD existence 2019. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků, 76 – 84. Olomouc: UP.
 • Stanke, L., & Viktorová, L. (2019). Člověk a světlo – interakce v kontextu dopravní bezpečnosti. [přednáška]. Konference PhD existence IX, Tělo a mysl, 21.-22.1.2019, Olomouc.
 • Stanke, L., & Viktorová, L., (2019). Interdisciplinární výzkum interakce člověka a světla v kontextu automobilové dopravy. Jemná mechanika a optika, 4, 117-122.


Back