Guide to Laboratories at the Department of Psychology
Faculty of Arts, Palacký University Olomouc

  • Čeština
  • English
Brain activity measuring device (EEG)

Elektroencefalograf (EEG) slouží k měření elektrické aktivity mozku. Za pomoci elektrod na povrchu hlavy a specifických matematických postupů dokážeme díky tomuto zařízení studovat aktivitu mozku, a to především z hlediska času (tj. kdy se určitá aktivita vyskytuje a s jakou frekvencí se projevuje). Je nutno podotknout, že EEG dostupné na Katedře psychologie FF UP se příliš nehodí pro analýzu toho, která část mozku je aktivní; k tomu slouží složitější metody, kterými v současnosti nedisponujeme.


Is it possible to get involved in ongoing research?

NE

Guarantor, team, contact

PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D., roman.prochazka@upol.cz, +420 585 633 500


Where it is (room, address)

Psychologická laboratoř Katedry psychologie FF UP, přízemí, Vodární 6

How it is financed

Iniciace mezioborového potenciálu psychologie – inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0143

Research, grants

  • IGA 2015, IGA 2017; Komplexní replikace Libetova experimentu
  • TAČR ÉTA 2019 – 2021; Komplexní fyziologické monitorování řidiče s ohledem na psychologické faktory ovlivňující chování při jízdě

Studentské projekty:

  • Aplikace akumulátorového modelu vzniku přípravného motorického potenciálu na externě časované pohyby
  • Aktivita mozku při poslechu a představě hudby – Vliv počítačových her na psychofyziologické aspekty agresivity

Specific rules of use

Použití je vázáno na absolvování dvousemestrálního předmětu psychofyziologie na Katedře psychologie FF UP.


Back

Other Instruments