Guide to Laboratories at the Department of Psychology
Faculty of Arts, Palacký University Olomouc

 • Čeština
 • English
Analytical software for psychophysiological data

Software AcqKnowledge je komplexní aplikace pro záznam a zpracování dat naměřených s pomocí zařízení BIOPAC MP150. Program umožňuje provést s fyziologickými daty téměř jakýkoli úkon, který je pro publikaci výsledků v mezinárodně uznávaných časopisech zapotřebí.


Is it possible to get involved in ongoing research?

NE

Guarantor, team, contact

PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D., roman.prochazka@upol.cz, +420 585 633 500


Where it is (room, address)

Psychologická laboratoř Katedry psychologie FF UP, přízemí, Vodární 6

Research, grants

 • IGA 2015, IGA 2017; Komplexní replikace Libetova experimentu.
 • TAČR ÉTA 2019 – 2021; Komplexní fyziologické monitorování řidiče s ohledem na psychologické faktory ovlivňující chování při jízdě.

Studentské projekty:

 • Elektrodermální aktivita při pravdivé odpovědi a při lži
 • Elektrodermální aktivita při připravené lži, nepřipravené lži a pravdivé odpovědi
 • Aplikace akumulátorového modelu vzniku přípravného motorického potenciálu na externě časované pohyby
 • Efekt emočně nabité hudby na fyziologické aspekty, emoce a paměť jedince
 • Realističnost prezentovaného podnětu jako faktor emoční nákazy
 • Aktivita mozku při poslechu a představě hudby
 • Vliv počítačových her na psychofyziologické aspekty agresivity

Specific rules of use

Použití je vázáno na absolvování dvousemestrálního předmětu psychofyziologie na Katedře psychologie FF UP.


Back

Other Software.