Guide to Laboratories at the Department of Psychology
Faculty of Arts, Palacký University Olomouc

  • Čeština
  • English
Student analytical software for psychophysiological data

Software AcqKnowledge je komplexní aplikace pro záznam a zpracování dat naměřených s pomocí zařízení BIOPAC MP150. Program umožňuje provést s fyziologickými daty téměř jakýkoli úkon, který je pro publikaci výsledků v mezinárodně uznávaných časopisech zapotřebí.


Is it possible to get involved in ongoing research?

ANO

Guarantor, team, contact

PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D., roman.prochazka@upol.cz, +420 585 633 500


Where it is (room, address)

Psychologická laboratoř Katedry psychologie FF UP, přízemí, Vodární 6

Research, grants

  • IGA 2015, IGA 2017; Komplexní replikace Libetova experimentu
  • TAČR Světla

Specific rules of use

Použití je vázáno na absolvování dvousemestrálního předmětu psychofyziologie na Katedře psychologie FF UP.


Back

Other Software.