Guide to Laboratories at the Department of Psychology
Faculty of Arts, Palacký University Olomouc

  • Čeština
  • English
Programming interface for setting up experiments

Volně dostupný programovací jazyk Python se stává čím dál populárnějším v celé řadě oblastí. Zvláště oblíbený je mezi odborníky v oblasti kognitivní psychologie a neurověd, jelikož jeho knihovna PsychoPy, rovněž volně dostupná, disponuje řadou užitečných funkcí pro přípravu psychologických experimentů; od prezentace podnětů přes předkládání elektronických dotazníků až po velmi sofistikované interaktivní programy. Velkými přednostmi této platformy jsou její flexibilita, kompatibilita se zařízeními a softwarem od společnosti BIOPAC a relativně vysoká časová přesnost nutná pro precizní neurovědecké výzkumy. Její použití však předpokládá základní znalosti programovacího jazyka Python.


Is it possible to get involved in ongoing research?

NE

Guarantor, team, contact

PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D., roman.prochazka@upol.cz, +420 585 633 500


Where it is (room, address)

Psychologická laboratoř Katedry psychologie FF UP, přízemí, Vodární 6

Research, grants

Studentské projekty:

  • Elektrodermální aktivita při připravené lži, nepřipravené lži a pravdivé odpovědi
  • Aplikace akumulátorového modelu vzniku přípravného motorického potenciálu na externě časované pohyby
  • Efekt emočně nabité hudby na fyziologické aspekty, emoce a paměť jedince
  • Realističnost prezentovaného podnětu jako faktor emoční nákazy


Back

Other Software.