Guide to Laboratories at the Department of Psychology
Faculty of Arts, Palacký University Olomouc

  • Čeština
  • English
Control unit for psychophysiological experiments

Toto zařízení se používá v kombinaci s dalšími zařízeními určenými k souběžnému monitorování fyziologických projevů lidského i zvířecího organismu a tzv. behaviorálních dat, kam patří projevy jako stisknutí tlačítka, slovní odpověď, viditelný pohyb atd. Zařízení samo o sobě nemá jednu konkrétní funkci, v psychologických experimentech je však jakýmsi „centrálním velitelstvím“. Jeho nejdůležitější funkcí je umístění fyziologických i behaviorálních jevů na jednu časovou osu. Díky tomu dovedeme dělat vědecké závěry např. o tom, kdy se která část nervového systému zapojuje do určitého kognitivního procesu.


Is it possible to get involved in ongoing research?

NE

Guarantor, team, contact

PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D., roman.prochazka@upol.cz, +420 585 633 500


Where it is (room, address)

Psychologická laboratoř Katedry psychologie FF UP, přízemí, Vodární 6

How it is financed

Iniciace mezioborového potenciálu psychologie – inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0143

Research, grants

  • IGA 2015, IGA 2017; Komplexní replikace Libetova experimentu
  • TAČR ÉTA 2019 – 2021; Komplexní fyziologické monitorování řidiče s ohledem na psychologické faktory ovlivňující chování při jízdě

Specific rules of use

Použití je vázáno na absolvování dvousemestrálního předmětu psychofyziologie na Katedře psychologie FF UP.


Back

Other Instruments