Guide to Laboratories at the Department of Psychology
Faculty of Arts, Palacký University Olomouc

  • Čeština
  • English
Student device for measuring psychophysiological signals

Toto zařízení lze chápat jako zjednodušenou verzi přístroje MP150 – slouží k měření psychofyziologických signálů, ale díky své konstrukci nevyžaduje připojení žádných dalších zařízení. Je proto snadno přenosné a lze ho používat i mimo laboratoř, máme-li k dispozici elektrickou zásuvku. Zařízení samo o sobě umožňuje měřit širokou paletu fyziologických projevů, jako srdeční aktivita, tlak krve, kožní vodivost, aktivita mozku, aktivita svalů, aktivita žaludku, dechová aktivita a mnohé další, avšak neumožňuje měřit více než 4 fyziologické signály najednou. Na Katedře psychologie FF UP jej využíváme pro experimenty realizované mimo hlavní laboratoř a také pro výuku studentů.


Is it possible to get involved in ongoing research?

ANO

Guarantor, team, contact

PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D., roman.prochazka@upol.cz, +420 585 633 500


Where it is (room, address)

Psychologická laboratoř Katedry psychologie FF UP, přízemí, Vodární 6

How it is financed

Iniciace mezioborového potenciálu psychologie – inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0143

Research, grants

  • IGA 2015, IGA 2017; Komplexní replikace Libetova experimentu
  • TAČR ÉTA 2019 – 2021; Člověk a bezpečnost v dopravě v souvislosti s rozvojem světelných technologií

Specific rules of use

Použití je vázáno na absolvování dvousemestrálního předmětu psychofyziologie na Katedře psychologie FF UP.


Back

Other Instruments