Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English

Psychologie práce se zabývá psychickou regulací pracovní činnosti člověka. Věnuje pozornost vlivu pracovního prostředí na psychologické aspekty průběhu pracovní činnosti a jejích výsledků. Ve středu zájmu jsou individuální rozdíly lidí v pracovním kontextu a jejich souvislosti s organizačními výstupy. Psychologie práce se věnuje tématům jako je analýza práce, pracovní výkonnost a individuální rozdíly, které ji ovlivňují, výběr a rozmísťování zaměstnanců, vzdělávání a rozvoji zaměstnanců.


Garant, tým, kontakt

PhDr. Martin Seitl, Ph.D., martin.seitl@upol.cz, 00420608856239;
doc. PhDr. Matúš Šucha,
Ph.D., PhDr. Klára Seitlová, Ph.D.,
Filip Sulejmanov, Ph.D.,
PhDr. Romana Mazalová, Ph.D.,
prof. Konstantinos Kafetsios, Ph.D.


Výzkumy a granty

  • IGA 2015, IGA 2017; Komplexní replikace Libetova experimentu

Studentské projekty:

  • Aplikace akumulátorového modelu vzniku přípravného motorického potenciálu na externě časované pohyby

Relevantní k typu Ph.D. studia


Zpět