Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English

Psychologie reklamy se zabývá působením reklamy na člověka, a jako taková úzce souvisí s psychologií marketingu, trhu, ergonomií resp. user experience (UX) a vzdáleně pak také s behaviorální ekonomií.


Garant, tým, kontakt

PhDr. Romana Mazalová, Ph.D.


Výzkumy a granty

  • IGA 2015, IGA 2017; Komplexní replikace Libetova experimentu
  • FPVČ 2014/25, Temperament a stresový potenciál kognitivních úloh v projevech autonomního nervového systému. FF UP v Olomouci, 01.06.2014 – 31.5.2016.,

Studentské projekty:

  • Aplikace akumulátorového modelu vzniku přípravného motorického potenciálu na externě časované pohyby
  • Efekt emočně nabité hudby na fyziologické aspekty, emoce a paměť jedince
  • Elektrodermální aktivita při připravené lži, nepřipravené lži a pravdivé odpovědi

Relevantní k typu Ph.D. studia


Zpět