Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English
Studentský software pro analýzu psychofyziologických dat

Software AcqKnowledge je komplexní aplikace pro záznam a zpracování dat naměřených s pomocí zařízení BIOPAC MP150. Program umožňuje provést s fyziologickými daty téměř jakýkoli úkon, který je pro publikaci výsledků v mezinárodně uznávaných časopisech zapotřebí.


Je možné se zapojit do aktuálně probíhajícího výzkumu?

ANO

Garant, případně tým, kontakt

PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D., roman.prochazka@upol.cz, +420 585 633 500


Kde je k dispozici (místnost, adresa)

Psychologická laboratoř Katedry psychologie FF UP, přízemí, Vodární 6

Výzkumy a granty

  • IGA 2015, IGA 2017; Komplexní replikace Libetova experimentu
  • TAČR Světla

Specifická pravidla použití

Použití je vázáno na absolvování dvousemestrálního předmětu psychofyziologie na Katedře psychologie FF UP.


Zpět

Další Software