Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English
Řídící jednotka pro psychofyziologické experimenty

Toto zařízení se používá v kombinaci s dalšími zařízeními určenými k souběžnému monitorování fyziologických projevů lidského i zvířecího organismu a tzv. behaviorálních dat, kam patří projevy jako stisknutí tlačítka, slovní odpověď, viditelný pohyb atd. Zařízení samo o sobě nemá jednu konkrétní funkci, v psychologických experimentech je však jakýmsi „centrálním velitelstvím“. Jeho nejdůležitější funkcí je umístění fyziologických i behaviorálních jevů na jednu časovou osu. Díky tomu dovedeme dělat vědecké závěry např. o tom, kdy se která část nervového systému zapojuje do určitého kognitivního procesu.


Je možné se zapojit do aktuálně probíhajícího výzkumu?

NE

Garant, případně tým, kontakt

PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D., roman.prochazka@upol.cz, +420 585 633 500


Kde je k dispozici (místnost, adresa)

Psychologická laboratoř Katedry psychologie FF UP, přízemí, Vodární 6

Z čeho bylo financováno

Iniciace mezioborového potenciálu psychologie – inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0143

Výzkumy a granty

  • IGA 2015, IGA 2017; Komplexní replikace Libetova experimentu
  • TAČR ÉTA 2019 – 2021; Komplexní fyziologické monitorování řidiče s ohledem na psychologické faktory ovlivňující chování při jízdě

Specifická pravidla použití

Použití je vázáno na absolvování dvousemestrálního předmětu psychofyziologie na Katedře psychologie FF UP.


Zpět

Další Přístroje