Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English
Studentské zařízení pro měření psychofyziologických signálů

Toto zařízení lze chápat jako zjednodušenou verzi přístroje MP150 – slouží k měření psychofyziologických signálů, ale díky své konstrukci nevyžaduje připojení žádných dalších zařízení. Je proto snadno přenosné a lze ho používat i mimo laboratoř, máme-li k dispozici elektrickou zásuvku. Zařízení samo o sobě umožňuje měřit širokou paletu fyziologických projevů, jako srdeční aktivita, tlak krve, kožní vodivost, aktivita mozku, aktivita svalů, aktivita žaludku, dechová aktivita a mnohé další, avšak neumožňuje měřit více než 4 fyziologické signály najednou. Na Katedře psychologie FF UP jej využíváme pro experimenty realizované mimo hlavní laboratoř a také pro výuku studentů.


Je možné se zapojit do aktuálně probíhajícího výzkumu?

ANO

Garant, případně tým, kontakt

PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D., roman.prochazka@upol.cz, +420 585 633 500


Kde je k dispozici (místnost, adresa)

Psychologická laboratoř Katedry psychologie FF UP, přízemí, Vodární 6

Z čeho bylo financováno

Iniciace mezioborového potenciálu psychologie – inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0143

Výzkumy a granty

  • IGA 2015, IGA 2017; Komplexní replikace Libetova experimentu
  • TAČR ÉTA 2019 – 2021; Člověk a bezpečnost v dopravě v souvislosti s rozvojem světelných technologií

Specifická pravidla použití

Použití je vázáno na absolvování dvousemestrálního předmětu psychofyziologie na Katedře psychologie FF UP.


Zpět

Další Přístroje