Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English
Zařízení pro měření aktivity svalů (EMG)

Toto zařízení slouží k záznamu elektrické aktivity svalů. Veškeré vnější projevy lidského chování se promítají do nějakého svalového pohybu – ať už jde o stisknutí tlačítka, promluvení, či změnu výrazu ve tváři. Všechny tyto projevy můžeme měřit s pomocí elektromyografie (EMG). V kognitivní psychologii nám např. může EMG dát přesnější informaci o reakčním času než prosté stisknutí tlačítka. V psychologii je velmi populární také tzv. faciální elektromyografie (fEMG), která se používá k záznamu i nepatrných záchvěvů svalů ve tváři, z čehož lze usuzovat na jinak neprojevené emoce.


Je možné se zapojit do aktuálně probíhajícího výzkumu?

NE

Garant, případně tým, kontakt

PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D., roman.prochazka@upol.cz, +420 585 633 500


Kde je k dispozici (místnost, adresa)

Psychologická laboratoř Katedry psychologie FF UP, přízemí, Vodární 6

Z čeho bylo financováno

Iniciace mezioborového potenciálu psychologie – inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0143

Výzkumy a granty

  • IGA 2015, IGA 2017; Komplexní replikace Libetova experimentu

Studentské projekty:

  • Aplikace akumulátorového modelu vzniku přípravného motorického potenciálu na externě časované pohyby

Specifická pravidla použití

Použití je vázáno na absolvování dvousemestrálního předmětu psychofyziologie na Katedře psychologie FF UP.


Zpět

Další Přístroje