Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English
Zařízení pro měření aktivity očí (EOG)

Zaznamenávat pohyby očí lze mnoha způsoby, z nichž nejpopulárnější je tzv. eyetracker, kterým na Katedře psychologie FF UP rovněž disponujeme. V některých případech však není eyetracker použitelný, např. pokud z nějakého důvodu požadujeme, aby měl účastník ve výzkumu zavřené oči. Elektrookulografie (EOG) funguje na principu měření změn elektrického ponteciálu okolo očí během jejich pohyb a mnoho slabin eyetrackeru tak kompenzuje – lze ji použít i při zavřených očích, lze s ní zaznamenat i velmi drobné pohyby, které eyetracker nemusí postřehnout atd.


Je možné se zapojit do aktuálně probíhajícího výzkumu?

NE

Garant, případně tým, kontakt

PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D., roman.prochazka@upol.cz, +420 585 633 500


Kde je k dispozici (místnost, adresa)

Psychologická laboratoř Katedry psychologie FF UP, přízemí, Vodární 6

Z čeho bylo financováno

Iniciace mezioborového potenciálu psychologie – inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0143

Výzkumy a granty

Studentské projekty:

  • Elektrodermální aktivita při připravené lži, nepřipravené lži a pravdivé odpovědi

Specifická pravidla použití

Použití je vázáno na absolvování dvousemestrálního předmětu psychofyziologie na Katedře psychologie FF UP.


Zpět

Další Přístroje