Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English
Eyetracker brýle

Eyetracker slouží ke sledování očních pohybů a fixací pohledu. Nachází své využití ve výzkumu, kde sledujeme, čemu člověk věnuje pozornost, co ho zaujme, co je pro něj důležité a co méně důležité. Naměřená data nám poskytují informace, kam všude se člověk díval, v jakém pořadí a na jaké podněty fixoval pohled.


Je možné se zapojit do aktuálně probíhajícího výzkumu?

ANO

Garant, případně tým, kontakt

Doc. PhDr. Matúš Šucha, PhD., matus.sucha@upol.cz, +420 777 597 665

Ing. Anton Pashkievich, PhD

Mgr. Mikuláš Toman


Kde je k dispozici (místnost, adresa)

Psychologická laboratoř Katedry psychologie FF UP, přízemí, Vodární 6

Z čeho bylo financováno

OPVVV, Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace. Reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425

Výzkumy a granty

  • TAČR ÉTA; Komplexní fyziologické monitorování řidiče s ohledem na psychologické faktory ovlivňující chování při jízdě.
  • TAČR ÉTA; Člověk a bezpečnost v dopravě v souvislosti s rozvojem světelných technologií.


Zpět

Další Přístroje