Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English
Komplexní software pro prezentaci podnětů

Software E-prime nabízí přehledné a intuitivní rozhraní k přípravě experimentu, v němž účastníkovi prezentujeme podněty a necháváme jej na ně odpovídat.


Je možné se zapojit do aktuálně probíhajícího výzkumu?

NE

Garant, případně tým, kontakt

PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D., roman.prochazka@upol.cz, +420 585 633 500


Kde je k dispozici (místnost, adresa)

Psychologická laboratoř Katedry psychologie FF UP, přízemí, Vodární 6


Zpět

Další Software