Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English
Zařízení pro měření srdeční aktivity (EKG)

Téměř všechny mentální i fyzické děje v lidském tělem ovlivňují tělesnou „poptávku“  po okysličené krvi, čímž nepřímo ovlivňují také aktivitu srdce. Elektrokardiografie (EKG) je metoda měření srdeční aktivity z povrchu těla. V psychologii zkoumáme především srdeční frekvenci a změny v srdečním rytmu (tzv. HRV). HRV se např. ukazuje být velmi dobrým ukazatelem míry relaxace nebo naopak nabuzení. Zajímavé jsou také změny HRV související s cirkadiánním rytmem.


Je možné se zapojit do aktuálně probíhajícího výzkumu?

NE

Garant, případně tým, kontakt

PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D., roman.prochazka@upol.cz, +420 585 633 500


Kde je k dispozici (místnost, adresa)

Psychologická laboratoř Katedry psychologie FF UP, přízemí, Vodární 6

Z čeho bylo financováno

Iniciace mezioborového potenciálu psychologie – inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0143

Výzkumy a granty

Studentské projekty:

  • Efekt emočně nabité hudby na fyziologické aspekty, emoce a paměť jedince

Specifická pravidla použití

Použití je vázáno na absolvování dvousemestrálního předmětu psychofyziologie na Katedře psychologie FF UP.


Zpět

Další Přístroje