Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English
Zařízení pro měření kožní vodivosti (EDA)

Zařízení slouží k měření změn kožní vodivosti, o které je známo, že odráží míru aktivity sympatického nervového systému. Zvýšení kožní vodivosti je přímo spojeno s prožívaným stresem, a tak se toto měření hodí např. pro hodnocení stresovosti různých situací, fyziologickou detekci lži nebo třeba hodnocení materiálů v psychodiagnostických metodách.


Je možné se zapojit do aktuálně probíhajícího výzkumu?

NE

Garant, případně tým, kontakt

PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D., roman.prochazka@upol.cz, +420 585 633 500


Kde je k dispozici (místnost, adresa)

Psychologická laboratoř Katedry psychologie FF UP, přízemí, Vodární 6

Z čeho bylo financováno

Iniciace mezioborového potenciálu psychologie – inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0143

Výzkumy a granty

Studentské projekty:

  • Elektrodermální aktivita při pravdivé odpovědi a při lži
  • Elektrodermální aktivita při připravené lži, nepřipravené lži a pravdivé odpovědi
  • Efekt emočně nabité hudby na fyziologické aspekty, emoce a paměť jedince
  • Vliv počítačových her na psychofyziologické aspekty agresivity

Specifická pravidla použití

Použití je vázáno na absolvování dvousemestrálního předmětu psychofyziologie na Katedře psychologie FF UP.


Zpět

Další Přístroje