Guide to Laboratories at the Department of Psychology
Faculty of Arts, Palacký University Olomouc

  • Čeština
  • English
Respiratory activity measuring device

Mnohé mentální děje ovlivňují tempo a hloubku lidského dechu. S pomoctí tohoto zařízení můžeme monitorovat rozpínání hrudníku při dýchání a studovat tak význam dechu v prožívání a chování.


Is it possible to get involved in ongoing research?

NE

Guarantor, team, contact

PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D., roman.prochazka@upol.cz, +420 585 633 500


Where it is (room, address)

Psychologická laboratoř Katedry psychologie FF UP, přízemí, Vodární 6

How it is financed

Iniciace mezioborového potenciálu psychologie – inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0143

Research, grants

  • FPVČ 2014/25, Temperament a stresový potenciál kognitivních úloh v projevech autonomního nervového systému. FF UP v Olomouci, 01.06.2014 – 31.5.2016.,

Specific rules of use

Použití je vázáno na absolvování dvousemestrálního předmětu psychofyziologie na Katedře psychologie FF UP.


Back

Other Instruments