Guide to Laboratories at the Department of Psychology
Faculty of Arts, Palacký University Olomouc

  • Čeština
  • English
Muscle activity measuring device (EMG)

Toto zařízení slouží k záznamu elektrické aktivity svalů. Veškeré vnější projevy lidského chování se promítají do nějakého svalového pohybu – ať už jde o stisknutí tlačítka, promluvení, či změnu výrazu ve tváři. Všechny tyto projevy můžeme měřit s pomocí elektromyografie (EMG). V kognitivní psychologii nám např. může EMG dát přesnější informaci o reakčním času než prosté stisknutí tlačítka. V psychologii je velmi populární také tzv. faciální elektromyografie (fEMG), která se používá k záznamu i nepatrných záchvěvů svalů ve tváři, z čehož lze usuzovat na jinak neprojevené emoce.


Is it possible to get involved in ongoing research?

NE

Guarantor, team, contact

PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D., roman.prochazka@upol.cz, +420 585 633 500


Where it is (room, address)

Psychologická laboratoř Katedry psychologie FF UP, přízemí, Vodární 6

How it is financed

Iniciace mezioborového potenciálu psychologie – inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0143

Research, grants

  • IGA 2015, IGA 2017; Komplexní replikace Libetova experimentu

Studentské projekty:

  • Aplikace akumulátorového modelu vzniku přípravného motorického potenciálu na externě časované pohyby

Specific rules of use

Použití je vázáno na absolvování dvousemestrálního předmětu psychofyziologie na Katedře psychologie FF UP.


Back

Other Instruments