Guide to Laboratories at the Department of Psychology
Faculty of Arts, Palacký University Olomouc

  • Čeština
  • English
Fluke TI450 infrared camera

Termovizní kamera je, spolu s objektivy 24°x17°, 48°x 34° a 12°x 8,5°, jako nástroj psychofyziologie vhodná zejména k laboratornímu i terénnímu výzkumu teplotních změn vyvolaných krevním oběhem v obličeji při emočním prožívání. Termovizní snímání neinvazivně detekuje i nepatrné teplotní změny (≤ 0,03°C) vyvolané emočním prožíváním, které jsou jako průvodní jev emoční exprese pro běžného pozorovatele nerozeznatelné. Mezi emoce vyvolávající významné změny krevního průtoku v obličejovém svalstvu patří strach, úzkost, úlek, zahanbení, vina a radost. Termovize umožňuje také detekovat změny v krevním průtoku při prožívání stresu a lhaní.


Is it possible to get involved in ongoing research?

NE

Guarantor, team, contact

PhDr. Martin Seitl, Ph.D.,
Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D.,
Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.


Where it is (room, address)

Třída Svobody 26, 779 00 Olomouc; 3. patro, Centrum WOP

How it is financed

OPVVV, Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace. Reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425

Specific rules of use

Použití je vázáno na oblast psychologie práce, organizace a dopravy nebo na členy této výzkumné oblasti, kteří mají k přístroji odpovídající kvalifikaci.


Back

Other Instruments