Guide to Laboratories at the Department of Psychology
Faculty of Arts, Palacký University Olomouc

  • Čeština
  • English
Heart activity measuring device (ECG)

Téměř všechny mentální i fyzické děje v lidském tělem ovlivňují tělesnou “poptávku”  po okysličené krvi, čímž nepřímo ovlivňují také aktivitu srdce. Elektrokardiografie (EKG) je metoda měření srdeční aktivity z povrchu těla. V psychologii zkoumáme především srdeční frekvenci a změny v srdečním rytmu (tzv. HRV). HRV se např. ukazuje být velmi dobrým ukazatelem míry relaxace nebo naopak nabuzení. Zajímavé jsou také změny HRV související s cirkadiánním rytmem.


Is it possible to get involved in ongoing research?

NE

Guarantor, team, contact

PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D., roman.prochazka@upol.cz, +420 585 633 500


Where it is (room, address)

Psychologická laboratoř Katedry psychologie FF UP, přízemí, Vodární 6

How it is financed

Iniciace mezioborového potenciálu psychologie – inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0143

Research, grants

Studentské projekty:

  • Efekt emočně nabité hudby na fyziologické aspekty, emoce a paměť jedince

Specific rules of use

Použití je vázáno na absolvování dvousemestrálního předmětu psychofyziologie na Katedře psychologie FF UP.


Back

Other Instruments