Guide to Laboratories at the Department of Psychology
Faculty of Arts, Palacký University Olomouc

 • Čeština
 • English

Kognitivní psychologie se zabývá tzv. kognitivními procesy, jakými jsou např. pozornost, paměť, emoce, myšlení apod. Výzkumy v kognitivní psychologii se tradičně odehrávají v laboratořích, kde za pomoci pečlivě kontrolovaných experimentů zkoumáme zákonitosti kognitivních procesů.


Research, grants

 • IGA 2015, IGA 2017; Komplexní replikace Libetova experimentu
 • FPVČ 2014/25, Temperament a stresový potenciál kognitivních úloh v projevech autonomního nervového systému. FF UP v Olomouci, 01.06.2014 – 31.5.2016.
 • Efektivita a vliv expoziční terapie VR u specifických fobií, Grant: TAČR č. TL03000090 s názvem „Virtuální realita a zvládání procedurální bolesti u pacientů s popáleninovým traumatem“ na období 2020 – 2023
 • Člověk a bezpečnost v dopravě v souvislosti s rozvojem světelných technologií. TAČR ÉTA 2019 – 2021

Studentské projekty:

 • Aplikace akumulátorového modelu vzniku přípravného motorického potenciálu na externě časované pohyby
 • Efekt emočně nabité hudby na fyziologické aspekty, emoce a paměť jedince
 • Elektrodermální aktivita při připravené lži, nepřipravené lži a pravdivé odpovědi
 • Vnímání obličejových iluzí ve virtuální realitě
 • Vliv zkušenosti superhrdiny ve virtuální realitě na prosociální chování v reálném životě

Publications

 • Dominik, T., Dostál, D., Zielina, M., Šmahaj, J., Sedláčková, Z., & Procházka, R. (2018). EEG Data and Introspective Reports from the Libet’s Experiment Replication. Data in Brief, 20, 2040-2044. doi:10.1016/j.concog.2018.07.004-
 • Dominik, T., Dostál, D., Zielina, M., Šmahaj, J., Sedláčková, Z., & Procházka, R. (2018). Libet’s Experiment: A Complex Replication. Consciousness and Cognition, 65, 1-26. doi:10.1016/j.concog.2018.07.004-
 • Dominik, T., Dostál, D., Zielina, M., Šmahaj, J., Sedláčková, Z., & Procházka, R. (2017). Libet’s Experiment: Questioning the Validity of Measuring the Urge to Move. Consciouness and Cognition, 49, 255-263. doi:10.1016/j.concog.2017.01.017


Back