Guide to Laboratories at the Department of Psychology
Faculty of Arts, Palacký University Olomouc

  • Čeština
  • English
Sociomapping

On-line software určený k zachycený vztahů mezi subjekty nebo objekty na základě vícečetného hodnocení. Primárně umožňuje v reálném čase měřit a vizualizovat vztahy mezi posuzovanými objekty nebo dynamiku vztahů mezi subjekty, které se hodnotí navzájem. Mezi možné designy meření a vizualizace patří například četnost a kvalita interakce či spolupráce mezi členy týmu. Interpretace získaných dat podporuje komunikaci v týmu, hlubší pochopení vzájemných rolí a očekávání, zvyšování efektivity týmové spolupráce apod.


Is it possible to get involved in ongoing research?

NE

Guarantor, team, contact

PhDr. Klára Seitlová, Ph.D.,
PhDr. Martin Seitl, Ph.D.,


Where it is (room, address)

Třída Svobody 26, 779 00 Olomouc; 3. patro, Centrum WOP

How it is financed

OPVVV, Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace. Reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425


Back

Other Software.