Guide to Laboratories at the Department of Psychology
Faculty of Arts, Palacký University Olomouc

  • Čeština
  • English
TeamUP

On-line software pro diagnostiku týmové spolupráce ve virtuálních a semivirtuálních týmech.

On-line diagnostika virtuálních týmů TEAMUP umožňuje zvýšit efektivitu týmu tím, že odhalí slabé stránky v činnosti týmu a napomůže optimalizovat týmové vztahy. Platforma Basic i Complete otevírá možnosti poskytnutí dalších poradenských a edukačních služeb cíleně zaměřených na konkrétní tým. Diagnostika byla vytvořena a úspěšně otestována týmem z KP a KAE FF UP a staví z aktuálních vědeckých poznatků z oblasti psychologie a managementu a využívání klasických i moderních nástrojů pro zpracování dat vč. jazykově orientovaného fuzzy modelování.

 


Is it possible to get involved in ongoing research?

NE

Guarantor, team, contact

PhDr. Klára Seitlová, Ph.D., klara.seitlova@upol.cz
PhDr. Martin Seitl, Ph.D.


Where it is (room, address)

Třída Svobody 26, 779 00 Olomouc; 3. patro, Centrum WOP

How it is financed

TAČR GAMA TG01010080, Podpora transferu technologií na Univerzitě Palackého v Olomouci

Specific rules of use

Použití je vázáno na oblast psychologie práce a organizace.


Back

Other Software.