Guide to Laboratories at the Department of Psychology
Faculty of Arts, Palacký University Olomouc

  • Čeština
  • English
FaceReader

Software určený k rozpoznávání dynamické exprese emocí na základě Facial Action Coding System vyvinutým Ekmanem a Friesenem. Emoce lze dekódovat z fotografie tváře, videa nebo live analýzy. Vedle měření již naprogramovaných základních emocí lze v SW naprogramovat s využitím action units dekódovací algoritmy pro další emoční projevy. FaceReader umožňuje v reálném čase zaznamenat také valenci emocí, intenzitu exprese nebo nepřímo také srdeční frekvenci.


Is it possible to get involved in ongoing research?

NE

Guarantor, team, contact

PhDr. Martin Seitl, Ph.D.,
Filip Sulejmanov, Ph.D.,
prof. Konstatinos Kafetsios, Ph.D.,
Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D.,
prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc.,


Where it is (room, address)

Třída Svobody 26, 779 00 Olomouc; 3. patro, Centrum WOP

How it is financed

OPVVV, Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace. Reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425

Specific rules of use

Použití je vázáno na oblast psychologie práce, organizace a dopravy nebo na členy této výzkumné oblasti, kteří mají k přístroji odpovídající kvalifikaci.


Back

Other Software.