Guide to Laboratories at the Department of Psychology
Faculty of Arts, Palacký University Olomouc

  • Čeština
  • English
Platforms for electronic administration of psychodiagnostic methods

Platformy společností Hogrefe (HTS 5) a Psychodiagnostika Brno (WQUICK) obsahují řadu standardizovaných psychodiagnostických metod a testů a slouží k nastavení, administraci, vyhodnocení a exportu dat i individuálních zpráv z provedené diagnostiky. Platformy jsou výborným nástrojem pro individuální i hromadný sběr dat a umožňují v řadě případů i zápis dat z administrace provedené tužka-papír. Využití naleznou ve výzkumech, jejichž součástí je (především individuální) psychologická diagnostika.


Guarantor, team, contact

PhDr. Martin Seitl, Ph.D., martin.seitl@upol.cz;
Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D.


Where it is (room, address)

Třída Svobody 26, 779 00 Olomouc; 3. patro, Centrum WOP

How it is financed

OPVVV, Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace. Reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425

Specific rules of use

Použití je vázáno na oblast psychologie práce, organizace a dopravy nebo na členy této výzkumné oblasti, kteří mají k přístroji odpovídající kvalifikaci. Využití metod (kreditů) je zpoplatněno, je nutné prostudování operačních manuálů.


Back

Other Software.