Guide to Laboratories at the Department of Psychology
Faculty of Arts, Palacký University Olomouc

  • Čeština
  • English
Comprehensive virtual reality software for research

Software Vizard od společnosti WorldViz umožňuje tvorbu 2D a 3D simulací. Výhodou je široká podpora různých typů nejen hedsetů VR, ale i dalších přídavných hardwarových součástí. Umožňuje zachytít a odeslat širokou škálu přesných dat v reálném čase na základě požadavků výzkumu.


Is it possible to get involved in ongoing research?

ANO

Guarantor, team, contact

PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D., jan.smahaj@upol.cz, +420 585 633 500


Where it is (room, address)

Psychologická laboratoř Katedry psychologie FF UP, přízemí, Vodární 6

How it is financed

Software byl zakoupen s BIOPAC - PAPSAV ČI IMPUS

Research, grants

  • IGA 2015, IGA 2017; Komplexní replikace Libetova experimentu

Specific rules of use

Použití je vázáno na absolvování dvousemestrálního předmětu psychofyziologie na Katedře psychologie FF UP.


Back

Other Software.