Guide to Laboratories at the Department of Psychology
Faculty of Arts, Palacký University Olomouc

  • Čeština
  • English
E-Interplace

On-line diagnostika týmových rolí podle teorie M. Belbina. Software umožňuje sebeposouzení a následně posouzení vybranými hodnotiteli. Výstupem diagnostiky je individuální zpráva i týmový profil, umožňující posoudit vyvážené zastoupení týmových rolí v týmu. Výstupy obsahují rozvojová doporučení.


Is it possible to get involved in ongoing research?

NE

Guarantor, team, contact

PhDr. Klára Seitlová, Ph.D.,
PhDr. Martin Seitl, Ph.D.,


Where it is (room, address)

Třída Svobody 26, 779 00 Olomouc; 3. patro, Centrum WOP

How it is financed

OPVVV, Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace. Reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425

Specific rules of use

Použití je vázáno na oblast psychologie práce, organizace a dopravy nebo na členy této výzkumné oblasti, kteří mají k přístroji odpovídající kvalifikaci.


Back

Other Software.