Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English
E-Interplace

On-line diagnostika týmových rolí podle teorie M. Belbina. Software umožňuje sebeposouzení a následně posouzení vybranými hodnotiteli. Výstupem diagnostiky je individuální zpráva i týmový profil, umožňující posoudit vyvážené zastoupení týmových rolí v týmu. Výstupy obsahují rozvojová doporučení.


Je možné se zapojit do aktuálně probíhajícího výzkumu?

NE

Garant, případně tým, kontakt

PhDr. Klára Seitlová, Ph.D.,
PhDr. Martin Seitl, Ph.D.,


Kde je k dispozici (místnost, adresa)

Třída Svobody 26, 779 00 Olomouc; 3. patro, Centrum WOP

Z čeho bylo financováno

OPVVV, Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace. Reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425

Specifická pravidla použití

Použití je vázáno na oblast psychologie práce, organizace a dopravy nebo na členy této výzkumné oblasti, kteří mají k přístroji odpovídající kvalifikaci.

Oblasti využití ve výzkumu


Zpět

Další Software